Відповіді на типові запитання

Фінансові установи відіграють вирішальну роль у стимулюванні переходу до сучасної, конкурентоспроможної економіки.

Разом з тим, потенціал місцевих банків щодо інвестування у модернізацію підприємств обмежується низкою технічних бар’єрів (національна регуляторна база, відсутність місцевої експертизи) та фінансових бар’єрів (малі підприємства сприймаються як більш ризиковані, обмежений капітал, недостатній рівень кваліфікації персоналу в банках).

ЄБРР допомагає вирішити ці проблеми, збільшуючи фінансування, доступне для ключових інвестицій. ЄБРР також залучив фінансову підтримку Європейського Союзу з метою забезпечення роботи команди консультантів та надання грантів для сприяння використанню цих інвестицій.

Інвестування в сучасні технології підвищує конкурентоспроможність компаній, які в результаті  сприймаються банками як менш ризиковані.

Інвестиції, що сприяють приведенню діяльності підприємств у відповідність до директив ЄС, відкривають для бізнесу нові експортні можливості за кордоном.


Нові ринкові можливості за кордоном можуть швидко трансформуватися в додаткові доходи. Покращені стандарти якості, що, зазвичай, є наслідком залучення цих інвестицій, призводять до збільшення доходів на внутрішньому ринку.


Окрім того, принаймні 90% інвестицій, що надаються, мають додаткову користь від економії енергії. Це економія витрат, яка збільшує прибутковість компаній.

Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу малим та середнім підприємствам надається технічна допомога з метою досягнення відповідності встановленим вимогам.

Експерти можуть надавати поради інвесторам щодо вибору найбільш прийнятного обладнання.

Експерти також можуть консультувати інвесторів щодо додаткових інвестиційних можливостей, а також можливостей ISO та інших видів сертифікації, з метою наближення бізнесу та його процесів до відповідності директивам ЄС.

Cookie Consent with Real Cookie Banner