Комплексний підхід

Основні факти:

Комплексний підхід

  •  Фінанси з сукупною вартістю до 3 млн. євро на компанію в одному чи кількох кредитах.
  • Інвестиції мають відповідати одній або кільком Директивам ЄС у сфері охорони навколишнього середовища, енергоефективності, безпеки працівників, якості та безпеки продукції
  • Інвестиції мають підвищити конкурентоспроможність компанії на будь-якому ринку. Після успішного виконання комплексні проекти отримують грант повернення грошових коштів у розмірі до 15%.

Комплексні кредити призначені для підприємств у секторах, що відкриті для експорту (обробна промисловість, виробництво продуктів харчування, окремі сфери послуг, такі як готелі тощо), і особливо для тих, хто прагне:

  • Ефективно конкурувати з відомими, технологічно складними та ефективними компаніями.
  • Відповідати більш вимогливим стандартам експлуатації та виробництва ЄС
  • Відповідати стандартам охорони праці та техніки безпеки для своїх працівників, оскільки стандарти ЄС поступово впроваджуються у їхнє власне законодавство

Типові комплексні інвестиції

  • Нові машини, виробниче обладнання, виробничі лінії
  • Машини для пакування
  • Нові котли, системи охолодження, теплові насоси, вентиляція
  • Системи автоматизації та управління
  • Реконструкція та будівництво виробничих будівель
  • Комплексна реконструкція та будівництво виробничих ліній та будівель.
  • Реконструкція та будівництво складських приміщень, холодильних камер, складів, включаючи внутрішні транспортні засоби
  • Системи зберігання зерна, млини, комбікормові заводи
  • Приміщення та обладнання для розведення тварин (корів, птиці, курей тощо)
  • Землеобробне обладнання
  • Системи аспірації та видалення пилу
  • Очисні споруди
  • Установки по зниженню викидів повітря
  • Інвестиційний проект, спеціально орієнтований на скорочення споживання енергії, включаючи:
   • нові когенераційні установки, що відповідають існуючим потребам тепла
   • діяльність з енергоефективності в проектах міського транспорту
   • виробництво компонентів, обладнання та інфраструктури, присвячених енергоефективності та/або скороченню викидів парникових газів
  • Інвестиції у відновлювані джерела енергії (сонячні батареї, вітро- та гідроенергетика, біогаз)
  • Інвестиційні проекти щодо зменшення забруднюючих речовин, мінімізації відходів, а також економії сировини та зменшення ерозії ґрунтів

Приклад з практики: Успіх для металів

Глобальна увага до екологічних проблем змістила увагу європейських покупців до постачальників, які можуть відповідати все більш суворим стандартам екологічного виробництва. У відповідь на зростання попиту на ринку, а також на виконання очікувань європейських покупців, Caucas Metal інвестувала в модернізацію своїх виробничих потужностей та у екологічні технології виробництва. Крім збільшення потужностей, поліпшення умов охорони здоров'я та безпеки, компанія також скоротила викиди вуглецю на 80 т CO2 на рік. Досягнута економія витрат на електроенергію ще більше підвищила конкурентоспроможність компанії. І останнє, але не менш важливе: компанія отримала 15% гранту на свої інвестиції, що фінансується ініціативою EU4Business
Приклад

Процедура подання заявки

Bild2-1-1

Завантаження та заповнення форми заявки для комплексних проектів, яку перевіряють консультанти.

Bild5-2

Банк-Партнер підтверджує відповідність критеріям кредитування. Підписання Листа-згоди.

Bild4-2

Консультант проекту разом із Заявником готує інвестиційний план.

Bild9-1

Заявник та Банк-Партнер підписують кредитну угоду.

Bild6-2

Заявник реалізує проект.

Bild7-2

Консультант з верифікації перевіряє проект.

Bild8-1

Отримання 15% гранту, що фінансується ініціативою EU4Business

Попереднє затвердження займає до 5 днів.

Повний процес затвердження займає до 30 робочих днів.

Bild2-1-1.png

Download and complete the Application Form for Complex Projects. This is checked by the Consultants.

Bild5-2.png

Partner Bank confirms compliance with lending criteria. Sign the Letter of Engagement.

Bild4-2.png

The Project Consultant prepares the Investment Plan (IP) together with the Applicant.

Bild9-1.png

The Applicant and the Partner Bank sign the loan agreement.

Bild6-2.png

The Applicant implements the project.

Bild7-2.png

Get the project verified by the project’s Verification Consultant.

Bild8-1.png

Receive a 15% grant, funded by the EU4Business initiative

Grant
15%

Full approval process takes up to 30 business days

Pre-approval takes up to 5 business days.

Критерії прийнятності

Критерії стосовно проекту:

Вимоги прийнятності стосовно компанії

  • Інвестиційний проект відповідає одній або кільком Директивам ЄС у галузі охорони навколишнього середовища, здоров’я та безпеки працівників, а також якості та безпеки продукції, зазначених у Пріоритетних Директивах ЄС.
  • Або інвестиції відповідають Директиві ЄС (крім Пріоритетної Директиви ЄС), що підтверджені Консультантом проекту як відповідні для дотримання.
  • Проект не користується жодним іншим грантом ЄС або будь-яким іншим грантом чи субсидією від міжнародної чи національної донорської організації.
  • Проект повинен бути зазначений у прийнятному Інвестиційному плані, який підготовлено МСП за підтримки консультанта проекту.
  • Індивідуальні МСП мають право на загальний сукупний кредит до 3 млн євро, за умови, що кожний кредит становить максимум 300 000 євро (для SPS проектів).
  • Сума кредиту не повинна перевищувати 100% інвестиційної вартості відповідного проекту (без ПДВ). 
  • Кожен успішно реалізований проект має право на отримання заохочувальної інвестиційної виплати у розмірі до 15% від суми фінансування після перевірки Консультанта з верифікації
  • Прийнятними є всі МСП за визначенням ЄС (менше 250 працівників та оборот менше 50 млн євро або валюта річного балансу менше 43 млн євро, кількість акціонерів, що перевищують критерії МСП, не більше 50%): (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en and
   http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)
  • Компанія повинна бути зареєстрована в Україні, діяти головним чином в Україні та здійснювати діяльність відповідно до законодавства України
  • Компанія повинна бути мінімум на 51% у приватній власності й у приватному управлінні
  • Заявники повинні відповідати звичайним критеріям фінансової оцінки фінансових установ-партнерів
  • Заявник має відповідати екологічній та соціальній політиці ЄБРР  https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html

Сектори, на які діяльність програми не розповсюджується

Будь ласка, перевірте Хто може подати заявку, щоб дізнатися більше.

Cookie Consent with Real Cookie Banner