ТОВ «Нью Корн» бере новий трактор у лізинг

Близько 50% із 603 000 км2 загальної площі землі України задіяно в сільському господарстві, а пашні України є одними з найкращих у світі. Тому не дивно, що Україна належить до найбільших виробників кукурудзи в світі, а експорт кукурудзи є важливою частиною економіки. Ціль кредитної лінії EU4Business-EBRD – допомога виробникам у приведенні їх діяльності у відповідність до європейських директив та покращення їх структури витрат, наприклад, за рахунок економії енергії. ТОВ «Нью Корн» скористалося цією можливістю та отримало у лізинг новий трактор, уклавши угоду з «ОТП Лізинг» –  фінансовим партнером кредитної лінії EU4Business-EBRD. Новий трактор відповідає європейським нормам і тому повністю узгоджується з стандартами енергоефективності, що призводить до покращення екологічного стану, особливо стосовно викидів CO2. Після успішної перевірки проекту компанія отримала 10% від вартості фінансування в якості гранту, що фінансується за ініціативою Європейського Союзу EU4Business.

Предмет інвестування:

  • Трактор New Holland T7060

Фінансування та грант:

  • Сума фінансування: 64624,98 євро
  • Сума гранту (10%): 6 462,50 євро

Додаткові переваги:

  • Уникнення використання первинної енергії: 53.18 МВт/рік;
  • Зниження викидів парникових газів: 6 т CO2/рік;
  • Крім того, інвестиції сприяють поліпшенню умов охорони здоров’я та безпеки працівників

Директиви ЄС, вимоги яких були виконані

  • Директива 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. щодо енергоефективності, яка змінює директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС та скасовує Директиви 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС
  • Регламент (ЄС) N 661/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо схвалення вимог відносно загальної безпеки автомобілів, їх причепів та систем, а також призначених для них компонентів та окремих технічних вузлів
Cookie Consent with Real Cookie Banner