Cпрощений підхід

Спрощений підхід для проектів виконання санітарних і фітосанітарних (SPS) стандартів та стандартів харчової безпеки

Цей спрощений підхід стосується виключно інвестицій, спрямованих на досягнення повної відповідності з санітарними і фітосанітарними (SPS) технічними регламентами і стандартами ЄС або відповідними документами з питань харчової безпеки, як передбачено DCFTA/AA, інвестиційною вартістю до 300 000 євро та грантовою допомогою до 15%.

Приклади типових інвестицій

 • Переоснащення об’єктів виробництва та зберігання

 • Об’єкти зберігання зібраного врожаю

 • Холодне зберігання швидкопсувних товарів

 • Переробне, пакувальне та маркувальне обладнання

 • Автоматичні системи управління технологічним процесом

 • Лабораторії

Грантова допомога

Процедура подання заявки

Заявник заповнює Форму заявки, яка буде перевірена Консультантом проекту щодо прийнятності МСП.

Консультант проекту допомагає заявнику підготувати план приведення у відповідність, який пояснює, як запропонована інвестиція допоможе заявнику виконати мінімум одну вимогу Директив та норм ЄС, перевіряє документацію та, якщо необхідно, надає консультації щодо будь-яких потрібних змін. Консультант також зазначає максимальний розмір запропонованої інвестиції.

Якщо заявник відповідає типовим критеріям кредитування банку, заявника просять підписати Лист-згоду.

В якості наступного кроку заявник повинен заповнити заявку на кредит і додати Інвестиційний план (ІП) відповідно до зразку, наданого консультантом проекту. Консультант проекту просто перевіряє інвестиційний план для гарантування його відповідності більш, ніж однозначним вимогам прийнятності та, у разі необхідності, рекомендує будь-які потрібні зміни або умови. Якщо всі сторони досягли тепер згоди, заявник підписує кредитну угоду з Банком.

Як тільки проект виконано, позичальник направляє заповнений Запит на контроль відповідності (CVR) консультанту проекту, який передає його Консультанту з верифікації

Консультант з верифікації виконання перевіряє, чи проект відповідає параметрам, зазначеним в Інвестиційному плані, і у випадку позитивного результату, грантова допомога переказується на рахунок позичальника.

Критерії прийнятності

Форми заявки

Форма заявки SPS

Критерії стосовно проекту

 • Цей підхід використовується для проектів, які допомагають заявнику досягти відповідності з санітарними і фітосанітарними (SPS) технічними регламентами та показниками, як передбачено АА/DCFTA. Метою є забезпечення МСП можливості експортувати на ринок ЄС та виконувати відповідні Директиви ЄС зі стандартів якості роботи (PQS)

 • Проект не повинен користуватися жодним іншим грантом ЄС

 • Проект повинен бути зазначений у прийнятному Інвестиційному плані, який підготовлено МСП за підтримки консультанта проекту

Вимоги прийнятності стосовно компаній

 • Прийнятними є всі МСП за визначенням ЄС (менше 250 працівників та оборот менше 50 млн євро або валюта річного балансу менше 43 млн євро, кількість акціонерів, що перевищують критерії МСП, не більше 25%), приватні підприємці та фізичні особи-підприємці (мікро, мале та середнє підприємство, як це поняття визначено у Рекомендації Європейської Комісії від 6 травня 2003р. (EU Recommendation 2003/361) щодо визначення мікро, малих та середніх підприємств)
 • (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en and http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)

 • Компанія повинна бути зареєстрована в Україні, діяти головним чином в Україні та здійснювати діяльність відповідно до законодавства України.
 • Компанія повинна бути мінімум на 51% у приватній власності й у приватному управлінні
 • Заявники повинні відповідати звичайним критеріям фінансової оцінки фінансових установ-партнерів
 • Заявник не включений до переліку виключень ЄБРР (перелік компаній, яким заборонено отримувати фінансування ЄБРР )