Результати

За рахунок кредитної лінії EU4Business-EBRD профінансовано 259 проектів загальною
вартістю 30.56 млн. євро. Ще 44 проектів, загальною вартістю 5.64 млн. євро, зараз
знаходяться на стадії розробки та проходять оцінку.

Графіки, наведені нижче, показують розподіл проектів, що отримали фінансування, у
порівнянні з проектами, які знаходяться у процесі розробки, а також структуру портфеля
проектів за галузями промисловості.

Станом на: 30.06.2020 року

Розташування проектів, що фінансуються

Розташування проектів у трубопроводі