Як подати Заявку

Кредитна лінія ЄБРР-EU4Business є гнучкою програмою, що може суттєво  підтримати будь-який проект модернізації, спрямований на забезпечення відповідності українського бізнесу вимогам ЄС.

DCFTA є частиною більш масштабної програми – Ініціативи EU4Business, яку реалізує Європейський Союз і яка сприяє доступу до відкритого ринку для таких країн, як Україна. По мірі гармонізації законодавства України з європейським, українські компанії матимуть більші можливості використовувати свою відносно низьку базу витрат для успішної конкуренції з іншими компаніями на великому ринку ЄС та на регіональних ринках.

Проте більшості доведеться спочатку модернізувати свої технології та інвестувати в ефективне сучасне обладнання, щоб відповідати стандартам ЄС. Мета кредитної лінії ЄБРР-EU4Business – спростити доступ до фінансування технологій, які допоможуть компаніям вийти на міжнародні виробничі стандарти, покращити свою конкурентоспроможність та підвищити свою рентабельність.

Можуть фінансуватися три – орієнтовані на конкретні запити – типи проектів, які підтримують різні інвестиційні потреби МСП в Україні. Для ознайомлення з детальною інформацію по кожному типу проектів прохання натиснути на відповідний символ.

Деякі проекти вимагають лише модернізації стандартного обладнання. Для інвестицій такого типу нами розроблено Перелік прийнятних технологій (ППТ), які можуть безпосередньо фінансуватися нашими фінансовими установами-партнерами, з інвестиціями у розмірі до 300 000 євро. Після підтвердження успішної реалізації проекту можна отримати 10% грант.

Як подати заявку

Пришвидшені процедури передбачені для менших кредитів на суму до 300 000 євро, якщо це інвестиції для підвищення якості та безпеки продукції у сільськогосподарській та харчовій галузях. Консультант проекту просто перевіряє інвестиційний план, щоб гарантувати його відповідність більш, ніж однозначним вимогам прийнятності.  Після підтвердження успішної реалізації проекту можна отримати 15% грант.

Як подати заявку

Кредити на суму до 3 млн. євро надаються для (майже) будь-якого проекту модернізації у будь-якій галузі промисловості чи послуг. Інвестиції, що вимагають більш повної технічної та фінансової оцінки, можуть супроводжуватися безкоштовною технічною допомогою для оптимізації інвестиційного плану та розробки бізнес-плану. Після підтвердження успішної реалізації проекту можна отримати 15% грант.

Як подати заявку