Комплексний підхід

Комплексні проекти можуть фінансуватися коштами одного чи декількох кредитів сукупною вартістю до 3 млн євро на компанію. Інвестиційні проекти повинні покращувати конкурентоспроможність компанії на будь-якому ринку та забезпечувати дотримання однієї чи більше Директив ЄС у сфері захисту довкілля, енергоефективності, техніки безпеки, якості та безпеки продукції. Після успішного завершення комплексні кредити отримують грант (кешбек) до 15%

Комплексні кредити призначені для компаній з будь-якої галузі (промисловість, транспорт, послуги і т.д.). і в першу чергу для тих, які прагнуть:

 • Конкурувати з компаніями, які краще організовані, мають краще технологічне обладнання та більш кваліфіковані
 • Відповідати більш вимогливим стандартам ЄС до продукції
 • Відповідати стандартам охорони праці та техніки безпеки для своїх працівників, оскільки стандарти ЄС поступово запроваджуються в їх власне законодавство

Грантова допомога

Типові комплексні інвестиції

 • Закупівля нової техніки, виробничого обладнання, технологічних ліній
 • Закупівля нових котлів, систем охолодження, теплових насосів
 • Переоснащення та будівництво виробничих споруд
 • Комплексне переоснащення та будівництво технологічних ліній та споруд
 • Переоснащення та будівництво об’єктів зберігання, холодних приміщень, складів, з внутрішніми засобами транспортування
 • Тягачі та причепи
 • Техніка для земляних робіт
 • Системи зберігання зерна, млини, комбікормові установки
 • Об’єкти тваринництва (корови, домашня птиця…)
 • Аспіраційні системи та системи зниження пилу
 • Установки для очищення стічної води

Процедура подання заявки

Заявник заповнює Форму заявки на комплексний проект, яку перевіряє на прийнятність Консультант проекту

За умови, що заявник відповідає також звичайним критеріям Банку щодо кредитоспроможності для такого кредиту, заявника просять підписати Лист-згоду

Консультант проекту допомагає заявнику підготувати Інвестиційній план. Це вимагає приблизно 15-20 днів з моменту отримання консультантом всієї необхідної інформації від заявника

Як тільки його отримано, Банк-партнер доопрацьовує кредитну угоду з заявником, зокрема умови/ рекомендації та терміни кредиту

Заявник впроваджує проект та надсилає заповнений Запит на контроль відповідності (CVR) Консультанту проекту, який пересилає його разом з Інвестиційним планом Консультанту з верифікації.

Консультант з верифікації  здійснює перевірку проекту на місці, щоб переконатися, що проект відповідає погодженим параметрам.

Якщо результат є позитивним, 15% грант переказується на рахунок заявника.

Критерії прийнятності

Форми заявок

Форма заявки на комплексний проект

Критерії стосовно проекту

 • Виконує одній чи більше відповідних Директив ЄС у сфері захисту довкілля, техніки безпеки та якості і безпеки продукції, як зазначено у Пріоритетному переліку Директив ЄС, або

 • Директиву ЄС (відрізняється від пріоритетних Директив ЄС), якій, за підтвердженням Консультанта проекту, повинен відповідати субпозичальник

 • Проект не повинен користуватися жодним іншим грантом ЄС

 • Проект повинен бути зазначений у прийнятному Інвестиційному плані, який підготовлено МСП за підтримки консультанта проекту

 • Окремі МСП мають право на загальні сукупні кредити до 3 млн євро (для комплексних проектів)

 • Сума кредиту не повинна перевищувати 100% інвестиційної вартості відповідного проекту (без ПДВ)

 • Лише видатки, які виникли після набуття чинності угоди між компанією та фінансовою установою-партнером, вважаються прийнятною інвестицією та прийнятні для 15% гранту

Вимоги прийнятності стосовно Компаній

 • Прийнятними є всі МСП за визначенням ЄС (менше 250 працівників та оборот менше 50 млн євро або валюта річного балансу менше 43 млн євро, кількість акціонерів, що перевищують критерії МСП, не більше 25%), приватні підприємці та фізичні особи-підприємці (мікро, мале та середнє підприємство, як це поняття визначено у Рекомендації Європейської Комісії від 6 травня 2003р. (EU Recommendation 2003/361) щодо визначення мікро, малих та середніх підприємств)
 • (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en and http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)

  • Компанія повинна бути зареєстрована в Україні, діяти головним чином в Україні та здійснювати діяльність відповідно до законодавства України.
  • Компанія повинна бути мінімум на 51% у приватній власності й у приватному управлінні
  • Заявники повинні відповідати звичайним критеріям фінансової оцінки фінансових установ-партнерів
  • Заявник не включений до переліку виключень ЄБРР (перелік компаній, яким заборонено отримувати фінансування ЄБРР)